Professionele Verzorging en Begeleiding

Bent u op zoek naar professionele thuiszorg of begeleiding in Amsterdam?
Iedereen met een persoonlijke zorgvraag helpt Varizorg zo goed mogelijk. Ook jongeren met een complexe zorgvraag die thuis verpleegd moeten worden of bijvoorbeeld moeten aansterken na een operatie.

Verpleging

Verpleging thuis is gericht op het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, zoals bijvoorbeeld wondverzorging, controleren van de bloedsuiker of het toedienen van insuline, met het oog op herstel of verbetering van de gezondheid. Verpleegkundige handelingen verricht Varizorg ook bij cliënten met een somatische, psychogeriatrische aandoening (ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen mede als gevolg van ouderdom). Daarnaast bieden wij zorg aan cliënten met een lichamelijke handicap.

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging is gericht op het geheel of gedeeltelijk overnemen van handelingen op het gebied van lichamelijke verzorging en hygiëne. Varizorg helpt cliënten met een somatische of psychogeriatrische aandoening, een verstandelijke, lichamelijke handicap of bij een psychosociaal probleem.

Begeleiding

Begeleiding die is gericht op het ondersteunen bij activiteiten op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven en bij algemene vaardigheden. De activiteiten omvatten onder meer: dagelijkse activiteiten, besluiten nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheerszaken regelen, communicatie en oriëntatie naar tijd, plaats en persoon.

Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke Hulptaken wordt ook door Varizorg uitgevoerd, denk hierbij aan het schoonmaken, maar ook het verzorgen van uw was en strijk etc.

 

Direct aanmelden?

Handen Varizorg
Visie

Varizorg verleend zorg en ondersteuning in de ruimste betekenis van het woord aan iedereen die hulpbehoevend is. Dat doet Varizorg met respect en toewijding. De cliënt staat bij Varizorg centraal en behoudt te allen tijde de eigen regie over zijn of haar leven.

Beleid

Varizorg is er op gericht, dat alle factoren die de kwaliteit van diensten beïnvloeden, zoals: menselijk, technisch en administratief, voldoen aan de regels van de Nederlandse Zorgwet en de wensen van de cliënt. Varizorg stelt zich ten doel om continu te werken aan kwaliteitsverbetering.

Missie

Varizorg wil als zorgaanbieder professionele en deskundige zorg leveren. Varizorg biedt diensten aan hulp- en zorgbehoevenden die een specifieke zorgvraag hebben. Doel is om cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen in hun vertrouwde omgeving, oftewel het verbeteren van de zelfredzaamheid.